Ośrodek Szkolenia Motorowego "Motodrom"

Automobilklub Łódzki, ul. Drewnowska 147, 91-008, Łódź

Automobilklub Łódzki mając na względzie dobro dzieci i młodzieży, oraz pragnąc pomóc nauczycielom prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego, wychodzi naprzeciw z ofertą współpracy.

Miasteczko ruchu drogowego „Motodrom” to obiekt stworzony i wyposażony do zdobywania uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. AM. W naszych działaniach czynnie wspierają nas instytucje jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Polski Związek Motorowy.


KONTAKT: 502 370 422 w godzinach 8:00 - 18:00

Oferta nasza zawiera:

 • wykłady w sali multimedialnej wyposażonej w 8 stanowisk komputerowych,
 • filmy i programy edukacyjne o tematyce Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne
 • Wszystkie rodzaje skrzyżowań, również z sygnalizacją świetlną
 • plac manewrowy z torem przeszkód,
 • instruktorów z wieloletnią praktyką,
 • rowery i skutery z automatyczną skrzynią biegów.

Prawo jazdy kat. AM

O prawo jazdy kat. AM mogą się ubiegać dzieci które ukończyły 14 lat.

Kurs podstawowy:

Cztery zajęcia 12 godzin lekcyjnych w czasie których poznacie:

 1. Podstawowe wiadomości z ruchu drogowego

 2. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach

 3. Powtórzenie wiadomości teoretycznych

 4. Jazdy szkoleniowe

Kurs szkoleniowy połączony ze sprawdzianem kwalifikacji

Czas trwania 6 godzin lekcyjnych. Tematyka kursu:

 • Omówienie podstawowych manewrów w ruchu drogowym

 • Jazda praktyczna po terenie ośrodka

 • Sprawdzian teoretyczny zdawany na komputerze w formie testu, lub ustny i pisemny

 • Sprawdzian praktyczny to jazda obserwowana w czasie której nie wolno popełnić żadnego wykroczenia w ruchu drogowym

Motodrom wspomaga szkoły w w/w przedsięwzięciu. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na naszych skuterach, pod okiem instruktorów, gdzie dzieci i młodzież, poprzez różnorodne ćwiczenia, wyrabiają w sobie nawyki bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zajęcia prowadzone są sezonowo tzn. od kwietnia do października włącznie. Uzależnione jest to od warunków pogodowych. Wyposażenie placu manewrowego pozwala na zdobycie i ugruntowanie przez dzieci i młodzież właściwych i prawidłowych nawyków poruszania się po drogach oraz jest znakomitym przygotowaniem do sprawdzianu na prawo jazdy kat. AM.

Kolejność załatwiania formalności

 • Pobrać z naszej strony internetowej arkusz zaliczeń ucznia i wypełnić:
  FORMULARZ

 • Uzyskać wpis – opinię nauczyciela wychowawcy, lub pieczątkę szkoły

 • uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów w obecności naszego pracownika

 • zgłosić się do nas z legitymacją i wypełnionym arkuszem

 • opłacić kurs i odbyć zajęcia teoretyczne i praktyczne

 • zdać sprawdzian teoretyczny i praktyczny na terenie motodormu w obecności egzaminatora państwowego

Zapraszamy na stronę Automobilklubu: www.automobilklublodzki.pl